Student
Studentläge
Tjej i gul jacka håller i en

Sammanställning av studentenkäten

Tack till alla er studenter som tagit er tid att svara på vår årliga enkät som visar hur ni trivs hos oss som hyresvärd. Era svar är ett underlag för oss i arbetet med nöjda hyresgäster. Vi har sammanställt resultatet för att det ska vara enklare för er att ta del av svaren som kommit in.

Resultat

Nöjd Kund-index

Årets Nöjd Kund-Index (NKI) uppgår till 77 procent – vilket tyvärr är en liten minskning sedan förra mätningen. Däremot är det en klar majoritet av er, 89 procent som totalt sett är nöjda med oss som hyresvärd – och ni som bor på Kurorten och Fältskären är nöjdast.

Personalen

För oss är det viktigt att ni får ett bra bemötande vid kontakt med vår personal – och här ger ni oss höga betyg. Ni tycker att vi har ett bra bemötande, har hög tillgänglighet och hanterar ärenden utifrån era önskemål. Vi är också glada över att ni är nöjda med felanmälan, reparationer, boendestandard och med informationen vi ger. Här ligger Skövdebostäder över genomsnittet för samtliga deltagande företag.

Bostaden

57 procent av er tycker att boendet är prisvärt – och framför allt ni som bor på Bataljonen och Fältskären. Det är också kul att ni är positiva till lägenheternas standard. Det märks tydligast vad gäller ytskikt och badrum. Däremot har ni delade meningar om temperaturen i lägenheten. 42 procent är nöjda och 35 procent missnöjda. Skövdebostäders resultat ligger över genomsnittet för alla deltagande företag.

Tvättstuga

Tvättstugan är ett utrymme som alla kan hjälpas åt att hålla rent och snyggt. Totalt sett är ni nöjda med tvättstugan, men på vissa områden finns det förbättringsmöjligheter. 73 procent tycker tvättutrustningen är bra och 65 procent tycker det är städat och rent i tvättstugan.

Gemensamt kök och korridor

Det är kul att ni vill utveckla samarbetet mellan er som bor i studentkorridorerna – och här kan vi tillsammans hjälpas åt och hitta nya lösningar för framtiden. Ni vill också att vi förbättrar förutsättningarna för sop- och källsortering i de gemensamma köken. Genom att sortera avfall kan vi bidra till bättre miljö och ett hållbart samhälle.

Fastigheten och utemiljön

Flera av er är nöjda med hur vi sköter fastigheten, utemiljön och belysningen i allmänna utrymmen. Ni tycker också att det finns bra parkeringsmöjligheter för era cyklar – vilket gör oss mycket glada. Några förbättringsområden som ni tagit upp är städningen och skötseln av sop- och källsorteringsutrymmen. Ni önskar också få bättre möjligheter att slänga kartonger. 

Trygghet och säkerhet

Vi är glada över att ni känner er trygga där ni bor och att ni upplever att det är bra belysning i områdena. Senaste vågen av inbrott runt om i staden har dock gett avtryck i undersökningen och lyfts upp som en faktor som skapar otrygghet.

Information

Kul att ni är nöjda med informationen som vi ger gällande boendet och att ni tycker det är enkelt att själva få tag i information från oss. Här ligger Skövdebostäder högt i jämförelse med genomsnittet för deltagande företag – en position vi hoppas kunna behålla.

Rekommendationsbenägenhet

Ni är många som kan tänka sig att rekommendera Skövdebostäder till andra. Rekommendationsbenägenheten (NBS) är mycket hög och uppnår till +54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapad: 2022-05-20

Senast uppdaterad: 2022-05-20 kl: 15:58

Picture of Ebba Engelbrektsson
Ebba Engelbrektsson

Fler nyheter

2024-05-06
Tack alla ni som svarade på vår hyresgästenkät! Det ni är mest nöjda med är vår personal…
2024-04-15
Våren 2024 kommer inget valborgsfirande arrangeras på Aspö gård. Bakgrunden till beslutet…
2024-03-07
Vi vill göra saker bättre och därför har vi ett nytt arbetssätt när vi ska använda…
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content