Student
Studentläge

Så arbetar vi för att hantera vår elförbrukning

Som Skövdes största hyresvärd är vi en storkonsument av el. I hela vårt bestånd finns mängder med hissar, pumpar, fläktar och system som måste fungera för att våra hyresgäster ska kunna trivas. För att inte tala om alla lampor som lyser upp entréer, korridorer och utomhusmiljöer. Att vi sedan länge arbetat proaktiv med att bli mer energieffektiva har därför en extra stor betydelse den här vintern. Så, vad har vi gjort för att minska vårt elbehov, och hur påverkas vi i samband med att situationen förändras?

Elmarknadens utveckling har under året skapat mycket ovisshet, förvirring och besvär. Vilken typ av elabonnemang man ska ha går helt enkelt inte att förutspå. Därför är det viktigt att följa utvecklingen och kontinuerligt se hur man kan påverka sin situation. På samma sätt arbetar Skövdebostäder för att skapa rätt förutsättningar för framtiden, både av miljömässiga och ekonomiska skäl. Följ med i vårt arbete mot att bli en ännu mer hållbar elkonsument.

Inköp av el

Majoriteten av el köper vi in och resan startar då hos elleverantören. För att kunna påverka våra kostnader och inköp av el följs kontinuerligt utvecklingen av elmarknaden så att vi kan göra ändringar i bolaget portfölj av elavtal.

För 2022 har vårt elpris varit säkrat till 85%. Därför har vi inte påverkats så mycket av elmarknadens utveckling. I 2023 års portfölj är 75% av elpriset säkrat, vilket gör oss något mer beroende av elprisets utveckling. Vi kan kontinuerligt göra ändringar i vår portfölj och säkra mer eller mindre av elpriset. Det är viktigt att vi aktivt följer utvecklingen på elmarknaden.

Solceller

Skövdebostäder har sedan länge varit i framkant gällande förnybar energi, vilket idag lönar sig både ekologisk och ekonomiskt. Med 522 kwP (kilowatt peak) installerad kapacitet fördelat på 12 områden fyller satsningen på solceller en betydande del av det totala energibehovet. Elen som produceras försörjer bland annat fastigheternas tvättmaskiner, hissar, belysning och varmvattenuppvärmning.

Vi planerar förstås att installera fler anläggningar i framtiden. Beroende på hur fastigheten ligger, vilket väderstreck taket lutar åt, hur stor takyta samt vilket skick taket har är vissa fastigheter mer lämpliga än andra.

Solceller presterar sämre vid temperaturer på över 25 grader. Höst och vår är därmed en bra tid för solceller. Vintern problematiserar förstås produktionen på grund av det låga antalet soltimmar. Men med solceller följer en växelriktare. Växelriktarens uppgift är ofta endast att omvandla likström till växelström, så att elen som produceras av solcellerna går att använda i fastigheten. Men vissa växelriktare kan även fasbalansera, vilket har visat sig vara av ännu större betydelse än vad man tidigare sett.

Fasbalansering

Elkabeln som förser en fastighet med el består av tre ledare, eller faser. Detta innebär att elen delas upp på de olika ledarna för att inte belasta en ledare för mycket. Beroende på vad och hur mycket som är anslutet till ledarna kan dock en ledare vara mycket mer belastad än de övriga. Detta innebär att den säkring som skyddar elsystemet från överbelastning måste vara större än nödvändigt. En större säkring innebär en högre effekttaxa från energibolaget, vilket blir en högre elkostnad.

Vi investerar i växelriktare till våra solcellsanläggningar som även kan fasbalansera, vilket innebär att den riktar om den belastning som finns i systemet. Det innebär att effekten balanseras ut, och därmed kan fastigheten undvika effekttoppar som både riskerar att leda till högre kostnader och ökade risker för överbelastning.

Batteri

Ett bekymmer med solceller är att de producerar minst när elen behövs som mest. På morgonen när många duschar, använder hissar och är aktiva samt på kvällen när majoriteten av de boende lagar mat är det ofta för lite sol för att solcellerna ska leverera tillräckligt med el. Detta bekymmer och flera därtill går att åtgärda med hjälp av ett byggnadsbatteri.

På dagen när solen lyser som bäst kan solcellerna producera el som sedan lagras i batteriet för att sedan nyttjas vid ett annat tillfälle.

Inom en snar framtid kommer Skövdebostäder att investera i byggnadsbatterier som ska komplettera de redan installerade solcellsanläggningar som finns i beståndet. På så sätt blir solcellerna en ännu bättre källa till energi, samtidigt som hela stadsnätet kan avlastas när man i stället nyttjar elen i batteriet.

Driftoptimering

I varje fastighet finns ett modernt system för att styra uppvärmningen på olika sätt.
Det är en undercentral som är kopplad till bland annat värmesystemet och säkringsskåp. Undercentralen kan dessutom vara kopplad till en styr- och reglercentral som i sin tur är uppkopplad till internet. Med rätt styrning kan rätt temperatur levereras till byggnaden så att du som hyresgäst slipper vädra eller frysa.

Styrningen kan baseras på ute- eller innetemperatur. Om man väljer att styra efter utetemperatur kan det bli för varmt i lägenheterna under de dagar det är kallt ute men solen lyser in i lägenhetsfönsterna. Om den i stället styrs både efter inne- och utetemperaturen vet systemet hur varmt det är i lägenheterna och kan direkt anpassa värmen därefter. Det skapar en jämnare och mer effektiv uppvärmning.

Om det blir problem med driften larmar systemet automatiskt. En drifttekniker kan då snabbt undersöka problemet och se till att driften återtas. Därmed kan man undvika att systemet måste arbeta på högvarv för att komma i kapp med den uppvärmning som försvunnit under driftstoppet.

Tvättstugor

Vanligtvis värmer tvättmaskinen upp det vatten som kläderna ska tvättas i med hjälp av en elpatron i maskinen. Det tar lång tid och är inte särskilt energieffektivt. I stället ansluter vi tvättmaskinerna till varmvattnet i fastigheten, som energieffektivt värms upp med fjärrvärme. Då använder maskinen vatten som redan är uppvärmt och kan därför genomföra sitt program snabbare.

Klimatskal

Varje fastighet är en unik byggnad med olika delar. Vi utreder vilka typer av renoveringar som kan genomföras för att skapa mer energieffektiva fastigheter. Typiska åtgärder är att byta fönster eller tilläggsisolera vinden för att se till att värmen som finns i huset stannar så länge som möjligt innan den hittar ut. Då blir temperaturen jämnare i hela byggnaden.

Ofta krävs bygglov för att genomföra renoveringar. Ibland avslås vår bygglovsförfrågan, vilket förhindrar oss från att genomföra de renoveringar vi önskar.

Förbrukning

När det gäller förbrukningen kommer du som hyresgäst in i bilden. För att nå vårt mål, att minska vår energiförbrukning med 30% fram till 2030 behöver vi din hjälp.

Sveriges Allmännytta har en kampanj där du hittar tips och råd för att minska din förbrukning. Kampanjen hittar du här.

Skapad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2022-11-21 kl: 15:17

Picture of Victor Hilding
Victor Hilding

Fler nyheter

2024-05-06
Tack alla ni som svarade på vår hyresgästenkät! Det ni är mest nöjda med är vår personal…
2024-04-15
Våren 2024 kommer inget valborgsfirande arrangeras på Aspö gård. Bakgrunden till beslutet…
2024-03-07
Vi vill göra saker bättre och därför har vi ett nytt arbetssätt när vi ska använda…
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content