Student
Studentläge

Småkryp och ohyra

Bild på silverfisk
Vi vill veta om du fått problem med småkryp och ohyra i din lägenhet. Kontakta genast din kvartersvärd!

Att få bort ohyran underlättas om saneringen kan påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Vi är därför måna om att få veta om misstänkt förekomst av småkryp så snart de upptäcks. Att bli av med ohyra kan vara tålamodskrävande. Samarbete mellan Skövdebostäder och dig som drabbad hyresgäst är väldigt viktig för en lyckad sanering! Som hyresgäst har du rätt till kostnadsfri sanering.

Vägglusen är återigen ett problem. Inte bara i Sverige utan i hela världen. I början av 1900-talet var vägglöss förknippat med fattigdom och man trodde att de levde i smutsiga miljöer, något som inte stämmer. På 1940-talet utvecklades bekämpningsmedel såsom DDT och lindan, som tillsammans med bättre boendestandard och hushållsapparater exempelvis dammsugare och tvättmaskin, innebar slutet för vägglössen. Sedan slutet av 1950-talet fram till nyligen har problem med vägglöss varit små. Under de senaste 5-6 åren har dock situationen förändrats dramatiskt i hela världen. I Sverige har problemet ökat med 1000 %.
(källa Anticimex)

Sprider inte sjukdomar

Vägglusen är stor som en äppelkärna, 4-5 mm. Honan lägger 1-5 ägg om dagen. När vägglusen kläcks efter 1-2 veckor kan den börja suga blod direkt. En tom vägglus är genomskinlig medan den blir rödbrun när den ätit. I brist på föda kan den gå i dvala i lång tid, mer än ett år och är då mycket svår att upptäcka. En vägglus kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar sig gående. Den orsakar inga materiella skador och sprider inte sjukdomar. När den är hungrig suger den blod från oss människor. Sticket är inte smärtsamt men kan utlösa en allergisk reaktion med klåda, svullnad och rodnad som symptom. Ett tecken på vägglöss är små runda blodfläckar på lakanen och knappnålsstora svarta prickar där de lever.

Om du drabbats

Kontakta snarast din kvartersvärd! Som hyresgäst har du rätt till kostnadsfri sanering men du är också skyldig att anmäla skadeangrepp. Anmäls inte problem med vägglöss kommer de att öka i antal och risken för spridning stiger!

Vårt mål är att den som har problem och anmäler detta ska få hjälp inom en vecka. Det kan dock ta tid att bli av med dessa djur och man måste ha tålamod. Tiden det tar för att bli av med vägglössen varierar beroende på hur stort angreppet är.

Samarbete viktigt vid sanering

Samarbetet mellan Skövdebostäder och dig som drabbad hyresgäst är väldigt viktig för en lyckad sanering. Som hyresvärd gör vi allt vi kan för att saneringen ska gå så bra som möjligt men du som hyresgäst behöver också själv hjälpa till. Som exempel måste du själv tvätta alla textilier, gärna innan saneringen börjar. Stoppa kläderna i en påse innan du tar dem till tvättstugan. Tvätta helst textilier i 60 grader celcius, du kan också köra dem i torktumlaren eller torkskåpet. Dammsug överallt även möbler, släng därefter dammsugarpåsen i väl försluten plastpåse i hushållssoporna. Kontrollera även böcker, tidningar och prydnadsföremål.

Avtal med Nomor

Vi har avtal med Nomor och saneringen är kostnadsfri för dig. Deras tekniker dammsuger där lössens härd misstänks vara. De lägger ut, ett för människor och husdjur, ofarligt kiselpulver. Vägglössen måste därefter lockas att krypa i bekämpningsmedlet och det gör de bara så länge som det bor någon i rummet och utsöndrar dofter samt alstrar koldioxid och feromoner. Om man har vägglöss i bostaden är risken stor att man tar dem med sig om man flyttar till ett annat boende, varför en evakuering inte är lösningen på problemet.

Tips för att undvika problem

Skadedjur kommer ofta in i våra hem efter utlandssemestrar eller andra resor.

 • Placera inte resväskor under sängen när du bor på hotell.
 • Tvätta dina kläder direkt vid hemkomst och städa ur din resväska ordentligt.
 • Kontrollera begagnade möbler noggrant innan du köper dem.
 • Vägglössens etablering beror inte på smuts, med de trivs bättre i en stökig lägenhet med ex vis kläder eller madrasser direkt på golvet. Tänk också på att en stökig lägenhet försvårar sanering.

Det är bara tillsammans som vi kan hindra spridning av vägglössen!

Andra namn för svartmyra kan vara trädgårdsmyra, sockermyra eller svart tuvmyra. Ett namn som den fått eftersom den bygger bo i tuvor, gärna intill stenar, brädlappar och liknande.

Ett svartmyresamhälle består av en drottning och arbetare (sterila honor som saknar vingar). Könsindivider (bevingade hanar och honor) utvecklas vid speciella tider och finns således inte konstant. Hanens enda funktion är att para sig. Parningen sker uppe i luften en varm och lugn högsommardag. Det är då man säger att myrorna svärmar. Svärmar av svartmyra kan vara mycket individrika. Efter parningen dör hanen. Honan biter av sig vingarna och uppsöker sedan ett lämpligt ställe i marken för att lägga sina ägg och starta ett nytt samhälle. Svartmyror är 2-4 millimeter.

Tips för att undvika problem med svartmyror

Som så många fått erfara lönar det sig föga att försöka bli av med problemet genom att jaga alla arbetsmyror. Genom enkla åtgärder kan man minska risken för invasion av svartmyror:

 • Håll efter sött spill såsom av socker, saft och läskedryck eller kaksmulor i köket, framför allt under våren.
 • Reparera vattenläckor och avlägsna fukt intill husgrunden.
 • Se över, alternativt reparera, dörrlister och hål i väggar.
 • Avlägsna eller trimma buskar alldeles intill huset som kan härbärgera bladlöss, där de ofta samlas i stor mängd som skydd.* Eftersom bladlössen utsöndrar en söt vätska som svartmyrorna äter trivs myrorna när det finns mycket bladlöss.
 • För att bli av med myrorna helt bör du försöka lokalisera själva boet. Oftast är samhället beläget under plattor, stenar och dylikt.
 • Om borttagning av boet misslyckas kan en betesutläggning lösa problemet. Principen för betesutläggning är att så många myror som möjligt ska frakta betet till samhället så att larverna och framförallt drottningen påverkas.
  (källa Anticimex)

*Om du skulle uppleva att det är ett problem kontaktar du din kvartersvärd.

Silverfisken ses ofta kring avlopp i badkar och handfat eller kring golvbrunnar, vilket gör att många tror att silverfisken kommer in genom vattnet i avloppsledningar. Detta är dock en missuppfattning. Den hittar sin föda i de avlagringar som bildas under avloppsventiler och galler. Silverfisken blir 10-15 millimeter och lever i 2-4 år.

Tips för att undvika problem med silverfisk

Här kommer lite tips och råd kring vad du kan göra för att hålla silverfisken borta från ditt hem:

 • Håll rummet torrt, det är det effektivaste sättet att förebygga silverfiskar i hemmet.
 • Renhållning är A och O. Regelbunden rengöring minskar tillgången av föda för insekten.
 • Täta springor och sprickor för att minska möjligheterna att silverfisken trivs.
 • Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme under lång tid på golvet.

Visste du det om silverfisken?

 • Har existerat i 300 miljoner år
 • Tillhör ordningen silverborstsvansar
 • Hittas i hela världen och det finns cirka 370 arter
 • I Sverige finns två arter -silverfisk och ugnssmyg

(källa Anticimex)

Vi har flera olika arter getingar i Sverige som exempelvis vanlig geting, rödbandad geting och husgeting.

När getingar bygger bo i marken kallar vi dem i allmänhet för jordgetingar. Gemensamt för alla getingarna är att de måste hanteras med respekt. Getingstick kan, speciellt för den som är överkänslig, få allvarliga följder.

Ett getingbo överlever bara en enda sommar. När hösten kommer dör samhället och en sanering av getingboet fyller i det här läget ingen funktion. Endast de honor som lämnat boet och blivit befruktade övervintrar.

Att ta bort getingboet

Att ta bort själva getingboet måste ske med stor försiktighet. Ta på skyddshandskar och ha en bislöja över huvudet. Bäst är att göra det på vintern när det inte finns några levande getingar i det eller på försommaren då boet ännu bara innehåller en getinghona och ett mindre antal larver. Anser man det nödvändigt att ta bort ett aktivt bo är det lämpligt att göra det en mörk kväll då de flesta getingar är inne i boet. Kvällskylan gör dem också slöa.*

Anlita professionell hjälp om getingplågan blir för stor och om du är osäker på hur du ska ta bort boet. Lösflygande getingar som kanske har sitt bo på en okänd plats kan tyvärr inte åtgärdas av saneringsföretaget.

(källa Anticimex)

*Skövdebostäder vill inte uppmana dig att göra något du inte är bekväm med.

Tvåvingarna omfattar myggor och flugor. De har bara ett par funktionsdugliga vingar.

Tvåvingarnas levnadssätt varierar mellan olika grupper. Många livnär sig som larver av multnande organiskt material eller svampar. Vattenlevande larver finns framför allt hos myggor. En del fluglarver påträffas på kadaver eller i multnande växtmaterial. En del tvåvingar är parasiter på ryggradsdjur. Andra är parasiter på insekter. Ytterligare andra gör stor skada på olika växter. I Sverige finns cirka 5 900 arter.

Vanliga flugor i Sverige

Fruktflugor, ättiksflugor och bananflugor attraheras till och utvecklas huvudsakligen i övermogen och jäst frukt och grönsaker och annat organiskt material som jäser.
Vindsflugor är egentligen en sorts spyfluga men liknar mer en stor husfluga. Vindsflugan är inte något tecknen på dålig hygien, utgör inte någon hälsorisk och framförallt, de förökar sig inte inomhus.
Gräsflugor är en fluga som ofta kallas husfritfluga och kommer ofta i stora mängder och kan vara besvärande.
Fjärilsmyggor kan träffas på lite överallt där det finns fukt, vanliga i avlopp och golvbrunnar inomhus.
Puckelflugor är andra flugor som utvecklas i fuktigt organiskt material som är under nedbrytning.
Tips för att undvika problem med myggor och flugor
Vid all förekomst myggor och flugor inomhus gäller det att hitta den plats där de utvecklas och sedan rengöra eller kassera den plats eller det material som insekterna finns i. Viktigt att tänka på är att allt organiskt material som förblir fuktigt under en längre tid kan bli en utvecklingsplats för flugor och myggor.

Att hindra flugor att komma in är nästan omöjligt, de söker skydd när det blir kallare – Montera insektsnät på ventiler och vid takfot, täta runt fönster, kabelgenomföringar m.m.
Flugor är lättjagade – använd dammsugaren.
Var noga med att kasta fruktavfall i slutna påsar och håll frukterna i skålen fria från övermogen, ruttnande frukt. Spara inte påsar med packad frukt – de undre saftar av sig och ruttnar. Lägg istället ut dem på plant torrt underlag.
Kasta aldrig fruktrester i en papperskorg som töms mer sällan.
Prova att blanda till 2 delar vinäger, 1 del sirap och 1 droppe diskmedel (utan ammoniak) i en liten flaska eller dylikt. Blandningen lockar till sig fruktflugorna, som tar sig ner i flaskan och stannar där.
(källa Anticimex)

Skapad: 2020-11-19

Senast uppdaterad: 2022-11-10 kl: 12:19

Picture of Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content