Student
Studentläge

Egen renovering

Det är möjligt att genomföra lägenhetsunderhåll i egen regi.

Du har rätt att på egen bekostnad måla i lägenheten. Tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och att förändringen inte får vara för extrem. Du kan då behöva återställa aktuella ytor när du flyttar.

Du får inte utan tillstånd ändra på lägenhetens planlösning genom att ta bort eller sätta upp väggar, förändra eller göra nya öppningar i väggar eller ta bort eller flytta fast monterad utrustning i lägenheten. Kontakta alltid din kvartersvärd och rådgör med denne innan du påbörjar arbetet!

Skapad: 2022-11-04

Senast uppdaterad: 2022-11-17 kl: 09:46

Picture of Ebba Engelbrektsson
Ebba Engelbrektsson
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content