Utmaningen framöver

Vår målsättning 2020 till 2023 är att skapa 600 inflyttningsklara lägenheter. Den stora efterfrågan på bostäder framöver kommer från äldre och ungdomar, som vi därför kommer att prioritera. Det behöver dock inte betyda att vi bara satsar på studentbostäder, eller för den delen trygghetsboenden.

För de äldre behöver vi främst se till tillgänglighetsfrågor, men kanske också fundera över hur vi definierar olika äldregrupper. För kategorin ungdomar bör fokus ligga på att hålla nere kostnaderna, men det kan också bli aktuellt att på något sätt prioritera ungdomar till vissa lägenheter även i det befintliga beståndet. Vi ska också se till att ha en god dialog och samverkan med Högskolan i Skövde för att bevaka studentbostadsbehovets utveckling.

För att säkerställa att vi kan tillgodose framtida behov behöver vi parallellt med pågående byggnation och planering av projekt ta fram en långsiktig markförsörjningsplan för att driva processerna framåt. Dessutom är det viktigt att vi fortsätter att arbeta för fler samverkansprojekt med kommunen, systerbolagen i kommunkoncernen och det privata näringslivet, så att vi kan fungera som den katalysator vi är menade att vara.

Vi har klarat av stamrenoveringarna i det äldre beståndet genom en förutseende underhållsplanering. Detta behöver nu följas upp med en ny, långsiktig planering i ett digitalt verktyg. Vi behöver också utveckla möjligheten till standardhöjningar och tillval för hyresgästerna själva, som ett sätt att öka attraktiviteten och möjligheten att påverka sitt boende. Detta måste föregås av ett förbättrat beställningsflöde som ger både oss och hyresgästerna en bättre överblick. Digitalisering av processer kommer också att krävas på områden som dokumentation och ritningar.

En viktig parameter i nyproduktion och ombyggnation är att se till att bygga in sociala mervärden genom att eftersträva att skapa naturliga sociala och fysiska mötesplatser.

Trots att behovet av nya lägenheter är stort vet vi att en framgångsrik uthyrning av nybyggda lägenheter inte är en självklarhet. Det mesta som byggs nytt idag är nämligen i praktiken för dyrt för dem som verkligen behöver någonstans att bo. Detta är en ekvation som är mycket svår att lösa. Ett sätt kan vara att skapa ökad rörlighet i beståndet genom att utveckla koncepten i de nya områdena för att locka dem som kan betala mer. Då kan vi på sikt frigöra billigare lägenheter i det äldre beståndet.

Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content