Skövdebostäder och social hållbarhet

Hem för dig nu och i framtiden är vårt kundlöfte. Det innebär bland annat att våra hyresgäster ska trivas och kunna bo kvar hos oss även när livet förändras.

Skövdebostäder arbetar på olika sätt med social hållbarhet:

  • Vi bryr oss om våra hyresgäster, om de hamnar i svårigheter, genom att vara en länk mellan hyresvärd och olika stödfunktioner i samhället.
  • Vi vill vara med och skapa bra levnadsvillkor för Skövdebor och andra som vi har relationer med. Det kan till exempel innebära sociala krav i upphandlingar samt att ingå i nätverk som ”Stad för stad”.
  • Vi är en drivande samhällsaktör som erbjuder lite mer än ett boende. Det kan till exempel handla om integrationsfrämjande insatser som språkkaféer, sysselsättningsprojekt för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi hjälper också ungdomar att komma in på arbetsmarknaden genom att erbjuda ett stort antal sommarjobb.
  • Vi ingår i olika nätverk för samarbete när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som till exempel, EST (effektiv samordning för trygghet), CITY-säkert och Våga bry dig. I samtliga nätverk ingår kommun och polis.
  • Vi förebygger oriktiga hyresförhållanden genom information och systematisk genomgång av beståndet. Man ska kunna lita på vår bostadskö.
  • Vi är aktiva i samhället och informerar och utbildar olika målgrupper om rättigheter och skyldigheter i hyresrätten. Vi har utvecklat ett bointroduktionsprogram för nya hyresgäster som kanske inte har så mycket erfarenhet av att bo i en hyresrätt. 
  • Vi samarbetar med olika aktörer för att erbjuda våra hyresgäster en meningsfull fritid och levande stadsdelar i Skövde.
Två medarbetare fotograferade på Aspö gård,

Bostadssocialt avtal med Skövde kommun

Trycket på kommunens stödfunktioner ökar ständigt. Det gäller bland annat möjligheten att hitta bostäder till personer i utsatta grupper. För att skapa bättre förutsättningar att snabbare kunna hjälpa människor har Skövdebostäder och Skövde kommun ett bostadssocialt avtal. Läs mer om vårt bostadssociala avtal.

Aspö gård

Vår målsättning är att våra hyresgäster ska trivas och vilja bo kvar länge hos oss. Därför erbjuder vi lite mer utöver det vanliga boendet. Ett exempel på ett sådant mervärde är Aspö gård. Bara några kilometer från centrum ligger vår lantliga idyll, som står till våra hyresgästers och alla Skövdebors förfogande.

Våga bry dig

Vi på Skövdebostäder tror på att visa omtanke och medmänsklighet i husen där vi bor. Det handlar om att gå från oro till omtanke och att våga bry oss om varandra. Om vi vet hur vi kan agera när vi känner oro för att någon granne far illa, har vi också en möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer. Läs mer om Våga bry dig

Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content