Kontrollera lägenheten

Skövdebostäder besiktigar alltid lägenheten innan en ny hyresgäst flyttar in.

Eftersom besiktningen gjorts när den avflyttande hyresgästen fortfarande bor kvar kan det hända att vissa brister inte upptäckts. Om något i lägenheten är skadat och det inte finns antecknat på besiktningsprotokollet är det viktigt att du hör av dig till kvartersvärden så snart som möjligt – inom åtta dagar från det att ditt kontrakt började gälla. Skador som inte står på besiktningsprotokollet när du flyttar in anses ha uppkommit medan du bor i lägenheten om du inte hört av dig och då kan du få stå för kostnaden att återställa det när du flyttar.

Saknar du ditt besiktningsprotokoll, kontakta din kvartersvärd.

Skapad: 2021-01-14

Senast uppdaterad: 2022-10-27 kl: 11:37

Picture of Anna Johnsson
Anna Johnsson
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content