Betala hyran

Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad.

När du blir hyresgäst hos oss skickas din avi via e-post till dig. Hyresavierna skickas ut mellan den femtonde till tjugonde varje månad. Hyran måste betalas, även om du inte fått någon avi. För studenter är juni och juli hyresfria månader.

Om du någon månad skulle få problem med att betala hyran i tid, kontakta oss för att undersöka möjligheten att få anstånd, ring kundcenter på 0500-47 74 00.

Hyran ska betalas till bankgiro 227-9347.

Hur vill du betala?

Hur vill du ha din hyresavi? Det finns flera olika sätt att få sin hyresavi. Du har alltid ansvar att betala oavsett om du fått en avi eller inte.

  • PDF – är det som väljs om du inte gör något annat val när du blir hyresgäst hos oss. Den skickas då till din e-postadress så se till att den är korrekt. Du som idag inte har avin som pdf kan få det om du anmäler det till oss via telefon eller epost.
  • E-faktura – detta anmäler du i din egen internetbank.
  • Autogiro – du anmäler autogiromedgivandet via din egen internetbank. Du kan också anmäla att du vill ha autogiro via en blankett som du kan hämta i Bobutiken, Drottninggatan 2 A eller ladda ner här (pdf).
  • E-faktura och autogiro – om du anmäler både e-faktura och autogiro kan du kombinera dessa val.

Vad händer om jag inte betalar hyran?

Om du inte betalar din hyra innan förfallodatumet händer detta:
Efter tre arbetsdagar får du ett mejl som påminner dig om att hyran ska betalas. Där får du också information om att du riskerar en påminnelseavgift på 60 kronor om inte hyran betalas in direkt.

  • Om du ändå inte betalar påminner vi igen och du får betala 60 kronor extra utöver hyran. Betalningen måste vara hos oss inom sju dagar från påminnelsen.
  • Om du ändå inte betalar kommer ett inkassokrav. Då får du betala en inkassoavgift på 180 kronor utöver hyran.
  • Om du fortfarande inte betalar din hyra kan ärendet skickas till Kronofogden.
    Även om påminnelserna inte kommit fram eller du inte sett dem gäller påminnelseavgiften som blir när du inte betalar din hyra i tid.

Kan jag bli av med lägenheten om jag inte betalar hyran i tid?

Att betala hyran är hyresgästens främsta skyldighet. Då en hyresgäst är mer än en vecka sen med hyran är hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet, enligt Jordabalk (1970:994), även kallad hyreslagen, 12 kapitlet. Skövdebostäder säger inte upp några hyresgäster för att de en gång missar att betala hyran i tid. Men upprepade förseningar – framförallt om de är längre än sju dagar – kan innebära att du inte får behålla din lägenhet.

har du en gång blivit avhyst är det mycket svårt att få en ny lägenhet – både hos oss och andra hyresvärdar.

Skapad: 2020-12-01

Senast uppdaterad: 2024-05-21 kl: 16:15

Picture of Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content