Ett tryggt bostadsbolag

Boendet är grunden till så mycket annat som ska fungera i livet, så som arbete och skola. Vi på Skövdebostäder vill att våra hyresgäster ska känna trygghet i sitt område och ha en möjlighet att påverka sitt boend

Vad har Skövdebostäder gjort hittills?

Trygghet är ett ständigt pågående arbete där våra kunders upplevelse behöver vara vägledande. De senaste åren har vi bland annat gjort detta:

 • Anammat Våga bry dig, som bygger på en nationellt spridd policy som kallas Huskurage. Våga bry dig går ut på att såväl grannar som Skövdebostäders personal ska våga agera om de misstänker våld i nära relationer.
 • Medverkar i EST, Effektiv samordning för trygghet. Det är en samverkan mellan kommun, polis och andra fastighetsägare för att öka tryggheten i staden och våra områden.
 • Frågar våra hyresgäster om trygghet i vår stora hyresgästundersökning. Här får de boende tycka till, bland annat kring belysning och hur de upplever tryggheten i olika utrymmen i huset. Vi arbetar sedan med förbättringar utifrån resultatet.
 • Utbildat vår personal kring barnkonventionen.
 • Arbetar mot oriktiga hyresförhållanden genom att följa upp när hyresgäster inte är folkbokförda på kontraktsadressen. Detta för att säkerställa att den som hyr lägenheten faktiskt bor där och har behov av bostaden.

Vad ska vi göra framåt?

Vi har nyligen tagit fram en hållbarhetsstrategi. Social hållbarhet innefattar målområdet trygghet och vi har två mål kring ämnet:

 • Trygghetsindex för Skövdebostäder ska inte understiga 87 procent. Detta är ett index som vi mäter i vår hyresgästenkät och det är hyresgästernas upplevelse av trygghet som bestämmer siffran.
 • Vi ska ta hänsyn till barnperspektivet i alla trygghetsfrågor som påverkar barn.

Nästa steg är att ta fram en plan och delmål för området. Vi jobbar ständigt med trygghet, eftersom arbetet behöver vara pågående och följas upp kontinuerligt för att vara effektivt.

Vad kan jag göra som hyresgäst?

Som hyresgäst kan du bidra till ökad trygghet i ditt område genom att:

 • Säg hej till dina grannar. Ofta krävs inte så mycket mer än lite vänlighet för att stärka känslan av trygghet och trivsel.
 • Visa hänsyn mot dina grannar. Till exempel kan hög musik och rökning i närheten av grannens balkong upplevas som störande.
 • Agera om du misstänker att en granne far illa. Läs mer om hur du går till väga här.
 • Vara noga med att dörrar till allmänna utrymmen är låsta och att inte släppa in obehöriga. Ha även ett bra lås till ditt förråd.
 • Om du och dina grannar vill – starta grannsamverkan. Läs mer om det här.
 • Rapportera in fel som du upptäcker i området till oss, så vi kan åtgärda dem. Det kan handla om en dörr som inte stängs ordentligt eller en bänk som har gått sönder. Förutom att vissa fel kan innebära en säkerhetsrisk ökar en välskött utemiljö känslan av trygghet och trivsel. Läs om hur du felanmäler här.

Skapad: 2024-05-03

Senast uppdaterad: 2024-05-03 kl: 15:22

Picture of Josefine Ahrling
Josefine Ahrling

Fler nyheter

2024-06-13
Även i år arrangerar vi aktiviteter där får barnen ha roligt tillsammans och röra på sig…
2024-05-06
Skövdebostäder jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor – och även du som hyresgäst kan vara…
2024-04-15
Våren 2024 kommer inget valborgsfirande arrangeras på Aspö gård. Bakgrunden till beslutet…
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content