Skyddsrum i Skövdebostäders fastigheter

Vi får just nu många frågor om våra skyddsrum. Därför vill vi informera om hur det ser ut hos oss.

Skövdebostäder har 72 skyddsrum fördelat över våra områden. Dessa har vi skyldighet att underhålla och se till att de är tillgängliga vid behov. Vi har tillåtelse att använda våra skyddsrum till förråd och förvaring förutsatt att dessa kan rensas inom 48 timmar. Alla skyddsrum är uppmärkta med en tydlig skylt.

Vit skylt med en blå triangel i en orange kvadrat, längst ner står ordet skyddsrum.
Skylten skyddsrum på fasaden visar att det finns ett skyddsrum i byggnaden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mer information om skyddsrum, vad som gäller för dessa och en karta över alla som finns. msb.se kan du hitta ditt närmaste skyddsrum, till exempel på Skyddsrumskartan där alla skyddsrum i Skövde finns utsatta. Det är alltså inte säkert att ditt närmaste skyddsrum finns i just din fastighet eller i Skövdebostäders hus.

Tillbaka till artikelarkiv

Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content